Tesla's reaktion med Rødt

Ønske profil fremhævet.

1a Kontakt

Afviser kontakt, knurre og/eller bidforsøg

Undviger kontakt- kryber og trækker sig

Accepterer kontakt - er helt uengageret- trækker sig ikke

Tager selvstændig kontakt. Balanceret.

Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe og gø

1b Håndtering

Vil ikke følge med

Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra TL

Følger modvillit med hele vejen

Følger med uden besvær

Følger villigt med

1c Håndtering

Flugtforsøg / kraftig trueadfærd

Kraftige unddragelser / trusler

Unddraget sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd

Lader sig håndtere

Lader sig villigt håndtere

2a Leg

Leger ikke

Leger ikke Viser interesse

Leger - starter langsomt

Leger- starter hurtigt

Leger meget aktiv. Starter meget hurtig

2b Gribe og bære

Griber ikke

Griber ikke straks- Snuser først til objektet

Griber forsigtigt eller nipper i objektet

Griber med hele munden, tager fat

Griber meget målbevidst evt. svær at afbryde

3a Jagt - fart

Starter ikke

Starter, men afbryder. Fuldfører ikke

Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet

Starter med høj fart og fuldfører

Starter med meget høj fart. Løber evt forbi byttet

3b Jagt -  fangst

Overser bevidst og/eller når ikke frem til byttet

Tager ikke byttet. Snuser ikke til byttet

Tager ikke byttet, men snuser til byttet

Tager byttet tøvende

Tager byttet straks. Målbevidst

4 Aktivitetets niveau

Inaktiv - uinteresseret

Opmærksom - Står, sidder eller ligger

Går rundt. Evt. snuser, spiser græs bider i pinde under forløbet

Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinden, springer op

Skrifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen

5a Bevægelse - skræk

Stopper - kort stop, ingen undgivelser

Stopper, dukker sig evt.

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter (vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

5b Bevægelse - trusler/ aggresivitet

Ingen trueadfærd

En eller to trussels handlinger

Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler

Mange og vedvarende kraftige trusler, evt. med angreb

Kraftig trueadfærd med angreb

5c Bevægelse - nysgerrighed

Går frem til kedeldragten med ekstra hjælp fra fører. Går ikke frem

Går frem til kedeldrag når føreren taler til dragten

Går frem til kedeldragten når føreren står ved dragten

Går frem til kedeldragten når føreren er gået halvt frem

Går frem uden hjælp evt med lav kropsholdning

5d Bevægelse - afreaktion

Viser ikke ubehag

Viser lidt ubehag ved en af passagerne, evt. med bue eller tempoændring

Viser ubehag, evt. med bue eller tempoændring 1. gang. Faldende udbehag 2. og 3. gang

Viser ubehag, evt. med bue eller tempoforændring mindst 2 gange, uden faldende intensitet

Viser kraftig ubehag eller øget ubehag efter samtlige passager

6a Lyd - skræk

Stopper - kort stop. Ingen undvigelser

Stoppe, dukker sig evt.

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højt 5 meter (vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

6b Lyd - nysgerrighed

Går frem til pladen med ekstra hjælp fra fører. Går ikke frem

Går frem til pladsen, når føreren taler til pladen

Går frem til pladen, når føreren står ved pladen

Går frem til pladen når føreren er gået halvt frem

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

6c Lyd - afreaktion

Viser ikke ubehag

Viser lidt ubehag ved en af passagerne. evt. med bue eller tempoældring

Viser ubehag, evt. med bue eller tempoændring 1. gang. Faldende ubehag 2. og 3. gang

Viser ubehag, evt med bue eller tempoændring mindst 2 gange, uden faldende intensitet

Viser kraftig ubehag eller øget ubehag efter samtlige passager

7a Revir - skræk

Viser ingen flugttendenser

En eller to flugthandlinger

Skifter mellem begyndende flugt og kontrol

Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel

Flygter i linens længde i momentets første trejdedel

7b Revir - trusler/aggressitivet

Ingen trueadfærd

En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet

Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet

Mange og vedvarende kraftige trusler, evt. med angreb

Kraftig trueadfærd med angreb i første tredjedel - eller impulsivt

7c Revir - Nysgerrighed/afreaktion

Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. Kommer ikke frem

Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten

Går frem til figuranten når fører står ved figuranten

Går frem til figuranten når fører er gået halvt frem med figuranten

Går frem til figurenten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

8 Skud

Opmærksom på lyd. Aktiv og/eller upåvirket

Reagere på lyd - genoptager aktivitet på samme niveau

Tilbageværende skræk. Genoptager ikke aktivitet/passivitet på samme niveau. Evt. flugthandling

Flugt eller stivner (inaktiv - fryser) Stigende skræk

Vedvarende, kraftig flugt og/eller krafige skræk reaktioner